Integritets
policy

I enlighet med artikel 13.1 och 13.2 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (DSGVO) informeras du här om vilka uppgifter vi samlar in och behandlar från dig när du använder våra internettjänster.


§1 Information om insamling av personuppgifter

(1) Nedan informerar vi dig om insamlingen av personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan relateras till dig personligen, t.ex. namn, adress, e-postadresser, användarbeteende.

(2) Namn och kontaktuppgifter för den ansvariga personen enligt artikel 4.7 i DSGVO:   Gemensamt dataskyddsombud
Zweckverband Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern (eGo-MV) Eckdrift 103 - 19061 Schwerin/ Tyskland Telefon +49 (0)385 / 77 33 47 -51 datenschutz@ego-mv.de

Du kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud direkt.
       
(3) När du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär kommer de uppgifter du lämnar (din e-postadress, namn och telefonnummer, om tillämpligt) att lagras av oss för att kunna besvara dina frågor. Vi raderar de uppgifter som samlats in i detta sammanhang när lagringen inte längre är nödvändig eller begränsar behandlingen om det finns lagstadgade lagringsperioder. 


(4) Om vi använder uppdragstagare för enskilda funktioner i vårt erbjudande eller vill använda dina uppgifter för reklamändamål informerar vi dig i detalj om respektive processer nedan. I samband med detta kommer vi också att ange de fastställda kriterierna för lagringsperioden.

§2 Dina rättigheter

(1) Du har följande rättigheter när det gäller de personuppgifter som rör dig:

Rätt till information
Rätt till rättelse eller radering
Rätt till begränsning av behandlingen
Rätt att invända mot behandlingen
Rätt till dataportabilitet.
(2) Du har också rätt att klaga till en tillsynsmyndighet för dataskydd om vår behandling av dina personuppgifter.

§3 Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

(1) När du använder webbplatsen enbart i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill besöka vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att säkerställa dess stabilitet och säkerhet (rättslig grund är artikel 6.1 första meningen 1 f DS-GVO).

IP-adress
Datum och tid för begäran
Skillnad mellan tidszon och Greenwich Mean Time (GMT)
Förfrågningens innehåll (konkret sida)
Tillgångsstatus/HTTP-statuskod
Mängd överförda uppgifter
Webbplats från vilken begäran kommer
Webbläsare
Operativsystem och dess gränssnitt
Språk och version av webbläsarens programvara.
(2) Utöver ovannämnda uppgifter lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk och som tilldelas den webbläsare som du använder och genom vilka det organ som sätter cookien (i det här fallet vi) får viss information. Cookies kan inte exekvera program eller överföra virus till din dator. De bidrar till att göra Internetutbudet som helhet mer användarvänligt och effektivt.

(3) Användning av cookies:

Webbplatsen använder följande typer av cookies, vars omfattning och funktionalitet förklaras nedan:

Tillfälliga cookies (för detta ändamål 1.)
Beständiga kakor (i tillägg 2.)
 

Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dessa inkluderar i synnerhet sessionscookies. De lagrar ett så kallat sessions-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan hänföras till en gemensam session. Detta innebär att din dator kan kännas igen när du återvänder till vår webbplats. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger din webbläsare.
Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tidsperiod, som kan variera beroende på cookien. Du kan när som helst radera cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.
Du kan konfigurera inställningarna i din webbläsare enligt dina önskemål och till exempel vägra att acceptera cookies från tredje part eller alla cookies. Observera att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. .
Du hittar information om detta alternativ för de vanligaste webbläsarna på följande länkar. Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&answer=95647 använder cookies för att identifiera dig vid senare besök om du har ett konto hos oss. Annars måste du logga in igen för varje besök.

De Flash-cookies som används samlas inte in av din webbläsare, utan av din Flash-plugin. Dessutom använder vi HTML5-lagringsobjekt som lagras på din terminal. Dessa objekt lagrar de nödvändiga uppgifterna oberoende av vilken webbläsare du använder och har inget automatiskt utgångsdatum. Om du inte vill att Flash-cookies ska behandlas måste du installera ett lämpligt tillägg, t.ex. "Better Privacy" för Mozilla Fierfox (https://addons.mozilla.ord/de/firefox/addon/betterprivacy/) eller Adobe Flash Killer Cookie för Google Chrome. Du kan förhindra användningen av HTML5-lagringsobjekt genom att ställa in din webbläsare i privat läge. Vi rekommenderar också att du regelbundet raderar dina cookies och din webbläsarhistorik manuellt.

§4 Ytterligare funktioner och erbjudanden på vår webbplats

(1) Utöver den rent informativa användningen av vår webbplats erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om du är intresserad. För detta ändamål måste du vanligtvis lämna ytterligare personuppgifter som vi använder för att tillhandahålla respektive tjänst och för vilka de ovan nämnda principerna för databehandling gäller.

(2) I den mån användaren av vår webbplats har lämnat personuppgifter kommer vi endast att använda dessa uppgifter för att besvara förfrågningar från användaren av webbplatsen och/eller kunderna, för att behandla avtal som ingåtts med användaren av webbplatsen och/eller kunderna och för teknisk administration. Personuppgifter kommer endast att lämnas vidare eller på annat sätt överföras till tredje part om detta är nödvändigt för att kunna fullgöra avtalet eller för fakturering eller om användaren av webbplatsen och/eller kunden har gett sitt samtycke i förväg. De lagrade personuppgifterna raderas om användaren av webbplatsen och/eller kunden återkallar sitt samtycke till lagringen, om din kännedom inte längre är nödvändig för att uppfylla det syfte som eftersträvas med lagringen eller om lagringen är otillåten av andra rättsliga skäl. Uppgifter för fakturerings- och redovisningsändamål påverkas inte av en begäran om radering.

(3) I vissa fall använder vi externa tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter. De har valts ut och beställts av oss, är bundna av våra instruktioner och övervakas regelbundet.

(4) Om våra tjänsteleverantörer eller partners är baserade i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) informerar vi dig om konsekvenserna av denna omständighet i beskrivningen av erbjudandet.

§5 Tjänster från tredje part

(1) Analysverktyg - användning av Matomo

Den här webbplatsen använder webbanalystjänsten Matomo, som är en öppen källkod. Matomo använder så kallade "cookies". Det är textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. .

För detta ändamål lagras den information som genereras av cookien om användningen av denna webbplats på vår server. IP-adressen anonymiseras innan den lagras.

Matomo-cookies finns kvar på din terminal tills du raderar dem.

Lagringen av Matomo-kakor och användningen av detta analysverktyg grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att anonymisera analysen av användarnas beteende för att optimera både webbplatsen och reklamen. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies), utförs behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO; samtycket kan återkallas när som helst.

Den information som genereras av kakan om användningen av denna webbplats kommer inte att lämnas ut till tredje part. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

(2) Andra webbtjänster - YouTube

På vår webbplats används inbäddade videor från den av Google drivna webbplatsen YouTube. Operatören av webbplatsen är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

När du besöker en av våra sidor med en YouTube-video upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. Detta talar om för YouTube-servern vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto ger du YouTube möjlighet att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube används för att våra erbjudanden på nätet ska kunna presenteras på ett tilltalande sätt. Detta utgör ett legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO.

Mer information om hanteringen av användaruppgifter finns i YouTubes sekretesspolicy på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(3) Google Web Fonts

På den här webbplatsen används så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google för en enhetlig visning av typsnitt. När du öppnar en sida laddar webbläsaren in de nödvändiga typsnitten i webbläsarens cache för att kunna visa texter och typsnitt korrekt.

För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta gör det möjligt för Google att veta att din IP-adress har använts för att komma åt vår webbplats. Användningen av Google Web Fonts är till för att få en enhetlig och tilltalande presentation av våra erbjudanden på nätet. Detta utgör ett legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO.

Om din webbläsare inte stöder webbtypsnitt används ett standardtypsnitt från din dator.

Mer information om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

(4) Entreprenörer

Vi använder oss av externa tjänsteleverantörer (orderbehandlare), t.ex. för att skicka varor, nyhetsbrev eller för betalningshantering. Ett separat avtal om behandling av beställningsuppgifter har ingåtts med tjänsteleverantören för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter.

§6 Invändning eller återkallelse mot behandlingen av dina uppgifter

(1) Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke. En sådan återkallelse påverkar tillåtligheten av behandlingen av dina personuppgifter efter att du har meddelat oss detta.

(2) Om vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på en intresseavvägning kan du invända mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen inte är nödvändig, i synnerhet för att fullgöra ett avtal med dig, vilket vi visar i varje enskilt fall i följande beskrivning av funktionen. När du gör en sådan invändning ber vi dig förklara varför vi inte bör behandla dina personuppgifter på det sätt som vi har gjort. Om du gör en motiverad invändning kommer vi att se över situationen och antingen avbryta eller justera behandlingen av uppgifterna eller visa dig våra övertygande skyddsvärda skäl på grundval av vilka vi fortsätter behandlingen.

(3) Du kan naturligtvis när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam och dataanalys.

Du kan informera oss om din invändning mot reklam på följande kontaktuppgifter: info@binzer-bucht.de eller per post:

Gemenskapen Ostseebad Binz
Eget företag Binzer Bucht Turism
Direktör Kai Gardeja
Nyckelord: Dataskydd
Heinrich-Heine-Strasse 7
18609 Östersjöns semesterort Binz

anchorangryclosedownloadfacebookfreeentryheartinstagramlanguagearrowmagazinmenutwitteryoutube