Privacy
verklaring

Overeenkomstig artikel 13, leden 1 en 2, van de algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) van de EU wordt u hier geïnformeerd over de gegevens die wij van u verzamelen en verwerken wanneer u onze internetdiensten gebruikt.


§1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u persoonlijk in verband kunnen worden gebracht, bv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Naam en contactadres van de verantwoordelijke persoon overeenkomstig artikel 4, lid 7, DSGVO:   Gemeenschappelijke functionaris voor gegevensbescherming
Zweckverband Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern (eGo-MV) Eckdrift 103 - 19061 Schwerin/ Duitsland Telefoon +49 (0)385 / 77 33 47 -51 datenschutz@ego-mv.de

U kunt te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.
     
(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, naam en telefoonnummer, indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij wissen de in dit verband verkregen gegevens nadat de opslag ervan niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaartermijnen bestaan. 


(4) Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod een beroep doen op in opdracht werkende dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder gedetailleerd informeren over de respectieve processen. Daarbij zullen wij ook de vastgestelde criteria voor de opslagperiode vermelden.

§2 Uw rechten

(1) U hebt de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

Recht op informatie
Recht op correctie of verwijdering
Recht op beperking van de verwerking
Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
Recht op gegevensoverdraagbaarheid.
(2) U hebt ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

§3 Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

(1) Wanneer u de website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DS-GVO)

IP-adres
Datum en tijdstip van het verzoek
Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
Toegangsstatus/HTTP-statuscode
Hoeveelheid overgedragen gegevens
Website waar het verzoek vandaan komt
Browser
Besturingssysteem en zijn interface
Taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de hierboven vermelde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en aan de door u gebruikte browser worden toegewezen, waardoor de instantie die de cookie instelt (in dit geval wij) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Zij dienen om het Internetaanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en doeltreffender te maken.

(3) Gebruik van cookies

De website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en de functionaliteit hieronder worden toegelicht:

Voorbijgaande cookies (voor dit doel 1.)
Persistente cookies (zie 2.)

Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Dit betekent dat uw computer kan worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser afsluit.
Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.
U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u wellicht niet alle functies van deze website kunt gebruiken. .
Via de volgende links kunt u meer te weten komen over deze optie voor de meest gebruikte browsers. Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&answer=95647 gebruiken cookies om u bij volgende bezoeken te identificeren als u een account bij ons hebt. Anders moet u bij elk bezoek opnieuw inloggen.

De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser verzameld, maar door uw Flash-plug-in. Bovendien gebruiken wij HTML5-opslagobjecten die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de vereiste gegevens op, onafhankelijk van de browser die u gebruikt, en hebben geen automatische vervaldatum. Als u niet wilt dat Flash-cookies worden verwerkt, moet u een geschikte add-on installeren, bv. "Better Privacy" voor Mozilla Fierfox (https://addons.mozilla.ord/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe Flash Killer Cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door uw browser in te stellen op de privémodus. Wij raden u ook aan om uw cookies en browsergeschiedenis regelmatig handmatig te verwijderen.

§4 Verdere functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken indien u daarin geïnteresseerd bent. Daartoe zult u in de regel verdere persoonsgegevens moeten verstrekken die wij gebruiken om de desbetreffende dienst te verlenen en waarvoor de bovengenoemde beginselen inzake gegevensverwerking gelden.

(2) Voor zover de gebruiker van onze website persoonsgegevens heeft verstrekt, zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken om te reageren op vragen van de gebruiker van de website en/of klanten, om met de gebruiker van de website en/of klanten gesloten overeenkomsten af te wikkelen en voor technische administratie. Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven of op andere wijze doorgegeven aan derden indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het contract of voor facturatiedoeleinden of indien de gebruiker van de website en/of klant vooraf toestemming heeft gegeven. Het wissen van de opgeslagen persoonsgegevens vindt plaats als de gebruiker van de website en/of klant de toestemming voor de opslag intrekt, als uw kennis niet langer noodzakelijk is voor het bereiken van het met de opslag nagestreefde doel of als de opslag om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is. Een verzoek om gegevens te wissen heeft geen gevolgen voor de facturering en de boekhouding.

(3) In sommige gevallen maken wij gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(4) Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van het aanbod informeren over de gevolgen van deze omstandigheid.

§5 Diensten van derden

(1) Analyse-instrumenten - gebruik van Matomo

Deze website maakt gebruik van de open source web analytics dienst Matomo. Matomo maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. .

Daartoe wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Matomo cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.

De opslag van Matomo cookies en het gebruik van deze analyse tool zijn gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website zal niet aan derden worden bekendgemaakt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

(2) Andere websitediensten - YouTube

Onze website maakt gebruik van embedded video's van de door Google beheerde site YouTube. De beheerder van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina's met een YouTube-video bezoekt, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(3) Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om de teksten en lettertypen correct weer te geven.

Daartoe moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor kan Google weten dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal een standaardlettertype van uw computer worden gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

(4) Aannemers

Wij maken gebruik van externe dienstverleners (orderverwerkers), bijv. voor de verzending van goederen, nieuwsbrieven of de verwerking van betalingen. Met de dienstverlener is een afzonderlijke overeenkomst voor de verwerking van bestelgegevens gesloten om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

§6 Bezwaar of herroeping tegen de verwerking van uw gegevens

(1) Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Een dergelijke herroeping zal gevolgen hebben voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt meegedeeld.

(2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de afweging van belangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval wanneer de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetgeen door ons telkens wordt aangetoond in de volgende beschrijving van de functie. Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar vragen wij u de redenen uiteen te zetten waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie opnieuw bekijken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende beschermingswaardige redenen tonen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

(3) Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden.

U kunt uw bezwaar tegen reclame aan ons kenbaar maken via de volgende contactgegevens: info@binzer-bucht.de of per post:

Gemeenschap Ostseebad Binz
Eigen bedrijf Binzer Bucht Toerisme
Directeur Mr. Kai Gardeja
Sleutelwoord: Gegevensbescherming
Heinrich-Heine-Strasse 7
18609 Oostzeebadplaats Binz

anchorangryclosedownloadfacebookfreeentryheartinstagramlanguagearrowmagazinmenutwitteryoutube